sfeerbeeld competitiegroep

Brochure Competitie 2022 

 oudervergadering

Wie mag competitiezwemmen?

Uit de afdeling Beloften worden talentvolle zwemmers geselecteerd voor de afdeling Competitie. Indien een zwemmer in aanmerking komt voor deze groep, zal hij of zij hiervoor per brief worden uitgenodigd.

Een competitievergunning kan ten vroegste worden verleend vanaf 1 januari in het jaar waarin de zwemmer 9 jaar wordt.

 

Indeling in groepen

De competitiezwemmers worden voor de wedstrijden ingedeeld in groepen volgens hun geboortejaar:

 • 9- en 10-jarigen
 • 11- en 12-jarigen 
 • 13- en 14-jarigen 
 • 15- en 16-jarigen 
 • 17- en 18-jarigen 
 • 19+ 

De competitiezwemmers worden voor de trainingen ingedeeld in drie groepen naargelang het niveau van de zwemmer.
Op basis van vaardigheden en zwemtijden wordt de overstap naar de volgende groep gemaakt.

 • Groep A:  beloften die de overstap gemaakt hebben naar het competitiezwemmen komen terecht in deze groep .
 • Groep B : meer ervaren zwemmers kunnen deel uitmaken van deze groep als ze minstens 4 keer per week naar de training komen
 • Groep C : de oudere en meest ervaren zwemmers 

 

Trainingen en zwemkampen

Regelmatige aanwezigheid op trainingen is verplicht, meer bepaald:

 • Jongste Beloften: 2 x per week
 • Oudste Beloften en groep A: 3 x per week
 • Groep B: 4 x per week
 • Groep C  '14-jarigen en ouder': 5 x per week

Daarenboven organiseren we jaarlijks een zwemsportkamp voor de 9- en 10-jarigen. Voor de oudere zwemmers (vanaf 11 jaar) wordt jaarlijks een zwemstage in het buitenland georganiseerd. (klik om verder te gaan ...)

 Trainingsvormen

Regeneratieve training

Rustige trainingen met relatief korte afstanden. Kortom dé favoriete trainingsvorm van vele zwemmers. Deze trainingsvorm is echter net zo belangrijk in een trainingsproces als de overige trainingsvormen; dit om het lichaam de kans te geven te recupereren van de zware trainingsarbeid en de nodige prestatie bevorderende aanpassingen door te voeren.

Techniektraining

De naam zegt het zelf. Binnen deze trainingen ligt de nadruk op het verbeteren van de technische aspecten van de verschillende zwemstijlen, maar ook van starten en keerpunten. Meestal in combinatie met regeneratietraining.

Sprint-training

Van heel korte stukken (7,5m) tot onooglijk lange afstanden (40-50m), in allerlei vormen met één gemeenschappelijk doel: de maximale zwemsnelheid zo hoog mogelijk te krijgen!!

Uithoudingstraining

Meestal in de vorm van een aantal keer 100 of 200m om het uithoudingssysteem van het lichaam te belasten en aldus te verbeteren.

Weerstandstraining

Enkele tot zeer veel herhalingen van relatief korte stukken aan hoge snelheid om de melkzuurproductie en -afbraak te stimuleren.

Krachttraining

Voor een bevordering van de zwem specifieke spierkracht. Pas op latere leeftijd in overleg met de trainer.

Droogtraining

Het primaire doel hierbij is het verbeteren van de spierfunctie en niet zozeer het groter maken van de spieren. Droog trainen kan men altijd combineren met hardlopen/joggen, fietsen, zwemmen enz...

Hipoxie training

Het doel hierbij is via onderwater zwemmen het verbeteren van de ademhalings technieken en omgaan met prestaties met laag zuurstof gehalte.

 

Deelnemen aan wedstrijdenwedstrijd

Indien je een competitievergunning bezit, krijg je regelmatig een mailtje van jouw trainer met je inschrijving voor een wedstrijd met vermelding van wat je moet zwemmen. Deze informatie staat ook op je persoonlijk Swimmpy pagina

Indien je die dag niet kan meedoen, is het uiterst belangrijk van meteen het sportsecretariaat en de trainer te verwittigen. Bedoeling is en blijft het 'nutteloos startgeld' (want er is niet gezwommen) zoveel mogelijk te beperken. Bijgevolg: wie ingeschreven is voor een wedstrijd en toch niet komt opdagen, betaalt het startgeld voor die wedstrijd terug. Dat is het principe. 

Er zijn twee manieren om aan de terugbetaling te ontsnappen:

 1. uw kind is ziek en u gaat naar de dokter: vraag dan ook een doktersattest dat u aan de trainer doorgeeft
 2. een overleg *vooraf* met de trainer, waarin om medische/sporttechnische redenen een komende afwezigheid gemotiveerd wordt.

DiZV, dat tonen we: t-shirt, training, sweater, badmuts...

Je komt naar de wedstrijd in de training of sweater van de club! Het is de bedoeling dat we als club naar voor komen! In het zwembad heb je de T-shirt en/of training van de club aan! Wij zwemmen allemaal met de clubbadmuts!

jeugdlabel 2022 DIZV