Huishoudelijk reglement van Dilbeekse Zwemvereniging vzwkeep calm and follow the rules

Het huishoudelijk reglement is een intern reglement dat volledig in overeenstemming is met de vzw-statuten, maar meer is uitgewerkt dan de statuten.

Hierin worden praktische maatregelen voor een vlot verloop van de werking van de vereniging beter omschreven en verduidelijkt.

Inclusief tuchtreglement en procedure inzake grensoverschrijdend gedrag.

Elk lid van DiZV (Dilbeekse Zwemvereniging vzw) maar ook alle supporters, ourders,.. die zich verbinden aan een lid van DiZV, worden geacht dit reglement na te leven.

reglement 

huidige versie : januari 2022