Welke categorieën zijn er zoal ?

Met wedstrijdzwemmen kan je pas starten vanaf het jaar waarin je 9 wordt. De categorieën waarin zwemmers (meestal) ingedeeld worden:

 • 9-10 jaar (soms ook 'Eendjes' genoemd in een -ver- verleden)
 • 11-12 jaar 
 • 13-14 jaar 
 • 15-16 jaar 
 • 17-18 jaar 
 • 19 en ouder 

Op wedstrijden worden normaal gezien de eindrangschikking opgesteld per categorie.
Enkel op grote wedstrijden (op Belgisch niveau) wordt er bij de andere categorieën een klassement opgesteld per leeftijdsjaar.

Hoe verloopt een wedstrijd

 • Indeling van de reeksen
  Een zwemmer wordt op een wedstrijd ingeschreven met zijn of haar besttijd op de stijl en afstand die er te zwemmen valt op de wedstrijd. Volgens de inschrijftijden van alle clubs worden de reeksen ingedeeld. Reeksen worden ingedeeld op snelheid. 
  Als je de wedstrijd (bv 100m vrije slag,…) nog nooit eerder zwom, wordt je zonder tijd ingeschreven. Als je zonder tijd ingeschreven wordt zwem je in de traagste reeksen. De traagste zwemmers zwemmen in de eerste reeks, de snelste zwemmers in de laatste reeks (A-reeks). 
  In eenzelfde reeks wordt ook een indeling gemaakt op snelheid. De baan waarin je zwemt heeft te maken met je inschrijftijd tov die van je tegenstanders in de reeks. De snelste van elke reeks zwemt in de meeste gevallen in baan 4, de tweede in baan 3, de derde in baan 5, en zo verder via baan 2, 6, 1 en 8. De indeling hangt ook af van hoeveel banen een bad heeft.
  Dus... Let erop dat, als je een programma bij de hand hebt... dat je weet dat je niet enkel concurrentie kan hebben in de reeks waarin jij zwemt, maar ook in de reeksen voor of na je. Daar kan een leeftijds- of categoriegenoot zwemmen!
 • De startprocedure
  De kamprechter zorgt voor het startsignaal. Hij zal eerst (als alle zwemmers klaarstaan aan de startblok) een lang fluitsignaal geven. De zwemmers dienen dan plaats te nemen op de startblokken. Na bevel van de kamprechter (gestekte arm) zal de starter ‘op uw plaatsen’ roepen en vervolgens het startsignaal geven door middel van een krachtig fluitsignaal. Op dat signaal dien je zo snel mogelijk te starten. Je moet wel opletten dat je niet vóór het fluitsignaal vertrekt (of zelfs maar beweegt), anders wordt je uitgesloten!
 • Medailles
  Medailles behaal je als je binnen je categorie bij de drie eerste bent! 
  Op sommige wedstrijden zijn er ook naturaprijzen voorzien. Soms zelfs geldprijzen!
  Tracht er steeds voor te zorgen dat je je T-shirt, sweater of training van DiZV aan hebt als je je medaille in ontvangst neemt.
 • Niet aanwezig bij de uitreikin, dan gaat je medaille verloren. Tenzij er een afspraak werd gemaakt met de (good-will van de) afgevaardigde. 
 • Omgaan met je resultaten
  Voor de jongste zwemmertjes is het allerbelangrijkste dat de stijl en techniek goed worden uitgevoerd (of zo goed als mogelijk). Het winnen komt achteraf wel.
  Ook sta je soms naast een zwemmer die even oud is, die twee koppen groter is als jezelf. Geen nood, uiteindelijk zal techniek het halen van kracht. Jij groeit later nog wel! Hij of zij misschien niet meer.
  Hoe ouder je wordt, hoe groter het belang van prestaties! Je tracht zoveel mogelijk je besttijden te verbeteren. 
  Uiteraard kan je dit niet op elke wedstrijd realiseren. Zwemmen is ook leren omgaan met vallen en opstaan!

Een uitslag lezen

Op de uitslag staat de rangschikking vermeld per wedstrijd, meestal per categorie. Je vindt eveneens je plaats, club en licentienummer. Ook staat je inschrijftijd vermeld (jouw besttijd) en daarna je gezwommen tijd op de wedstrijd, alsook je tussentijden! Achteraan (rechts) kunnen nog enkele codes vermeld zijn zoals ‘LV’, ‘BK’, ‘JH’…

 • LV: Loodsvisje of A-tijd 
 • BK: Beslissing Kamprechter, de kamprechter beslist bij gelijke tijd wie er eerst aankwam, aan de hand van de aankomstvolgorde bijvoorbeeld.
 • JH: Jonge Haai…
 • Ook staat er soms ‘Code van UITSL.’ of ‘FORFAIT’ of ‘ATTEST. 
  Bij uitsluiting staat er een code bij (bv. SW4.4) - dit is de officiële FINA-code van de uitsluiting. Daar kun je uit afleiden wat er fout gegaan is (en wat je dus de volgende keer beter moet doen). Bespreek dan de reden met je trainer en werk de volgende trainingen speciaal op dit punt. Een uitsluiting kan zo een leermoment worden.
 • Als laatste staat er soms op de uitslag ook een 'FINA' punten vermeld. De FINA punten laten een vergelijking tussen verschillende zwemwedstrijden toe. De FINA punten worden toegekend aan een prestatie ten opzichte van het wereldrecord. Een wereldprestatie geeft 1000 punten en minder punten voor mindere prestaties volgens de formule P=1000 x (B/T)3 met P de FINA punten en T de gezwommen tijd en B de beste wereldtijd in seconden. 

Limiettijden en Prestatietijden

Aan sommige wedstrijden (zoals het Jeugdcriterium, de Provinciale Kampioenschappen...) mag je pas deelnemen als je de limiettijd behaald hebt: je moet dan sneller zwemmen dan  een bepaalde tijd. o.a. in de DiZV-wedstrijdkalender vind je de link naar die limiettijden terug.

pilot-fish-adultDaarnaast zijn er ook de prestatietijden.

 1. Een Loodsvisje of A-tijd (LV) is een erkenning van de Vlaamse Zwemfed. Daarnaast krijgt men een sleutelhanger-gadget voor het behalen van een A-tijd voor de leeftijden 11-12-13-14 jaar.
 2. De zwemmer die een (Jonge-)Haai 'JH' behaalt heeft erkenning door de Koninklijke Belgische Zwembond KBZB).

fun-fact  (zie foto): een loodsvisje of loodsmannetje (Naucrates ductor) is een zeevis, en de enige vis, die van de haai niets te vrezen heeft en hem ook niet vreest. Integendeel, er schijnt een soort vriendschap of samenwerking tussen de rover en het kleine visje te bestaan, want elke haai, die op roof uit is, wordt vergezeld door een of meer loodsmannetjes. De juiste aard dezer vriendschap is niet bekend.