Voor de afdeling Reddend Zwemmen gelden volgen maatregelen per kleur seizoen 2020 -2021 

Algemeen COVID-Coordinator club:  Jeno Thiels (API)

Gedelegeerd COVID-Coordinator Reddend Zwemmen :  Karl Madou

kleur groenKleur Groen :

Er zijn geen extra maatregelen van kracht - de normale uren en lessen gaan gewoon door. Toch vragen we iedereen voorzichtig te zijn en de handhygiene en ontsmetting te blijven volhouden. Ook wordt iedereen verwacht via SWIMMPY aan te melden. 

kleur geelKleur Geel :

De lessen gaan door maar de lesperiode voor reddend zwemmen wordt voor iedereen (1 bubbel) enkel 18u30 tot 19u30 op zaterdag avond.

Er gelden een aantal verplichte regels die de lesgevers en zwemmers moeten volgen zie: draaiboek_ReddendZwemmen_geel

Tips:

Voor tijdwinst te creëren, doe uw zwembroek/badpak al aan bij vertrek thuis.
Kom op tijd, want gedurende enkele minuten wordt je binnengelaten. Te laat, is geen training.
Geen individuele kleedhokjes beschikbaar, dus omkleden in de gezamelijke kleedkamers gedurende een korte periode.
Uiteraard, vrouwen en jongens nog gescheiden in aangewezen kleedkamers. Een verantwoordelijke komt jouw per groep oppikken aan de kleedkamers.
Zwemzak met uw kledij komt mee in de zwemzaal.
Alle vinnen samen bij aankomst klaarleggen.
Na de les zijn geen er douches beschikbaar.

Vergeet niet steeds vooraf te registereren via SWIMMPY

kleur oranjeKleur Oranje :

De lessen gaan door maar in beperkte lesuren en in sportbubbels (zie draaiboek geel). Er gelden andere en meer verplichte regels die de lesgevers en zwemmers moeten volgen lessen worden aangepast zodat er geen aanraking of dicht contact is.

Alleen wanneer vooraf via SWIMMPY werd geregistreerd mag u naar het zwembad komen.

NIEUW: beperkte heropstart vanaf 6 februari 2020  !! verlengt in de maand maart 2021 ! Het overlegcomité heeft beslist om geen beslissing te nemen, daarom beslist DiZV de volgende beslissing om de "beperkte opstart van RZ/SZ" te verlengen, totdat de volgende beslissing van de regering wordt bevestigd. Omdat we de bubbels van 10 dezelfde houden worden ook de groepen niet aangepast en blijven dezelfde RZ en SZ deelnemers geselecteerd.

kleur roodKleur Rood :

De lessen worden onmiddellijk opgeschort.