Algemeen COVID-Coordinator club: Jeno Thiels (API)

Gedelegeerd COVID-Coordinator zwemschool : Pascal Dom

De lessen gaan door op de normale uren maar omdat het aantal personen in het zwembad door de beheerder en de crisiscel Dilbeek beperkt werd tot 50, zal er in 2 groepen gewerkt worden (A en B) - de zwemmers zullen maar om de 2 weken naar de lessen kunnen komen.

Er gelden een aantal verplichte regels die de lesgevers en zwemmers moeten volgen zie: draaiboek_zwemschool_geel

Vergeet niet steeds uw lidkaart mee te brengen voor de verplichte registratie van aanwezigheid